Monday, July 2, 2012

Tiramisu untuk Pak Arief Wibi

Pesanan dari Ibu Arief Wibi untuk ultah sang suami tercinta.
Tiramisu Arief Wibi

Terima kasih untuk orderannya ya Bu/ Pak. Selamat ultah, Pak Arief, semoga mendapat berkat senantiasa dari Yang Mahakuasa.

Paiton, 2 Juli 2012

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...